Constructieve werkzaamheden

Onderstaand vindt u een greep uit de constructieve werkzaamheden.

Betonconstructies

Als hoofdconstructeur hebben wij de uitdaging om een zo economisch mogelijke, efficiënte en logische betonconstructie te ontwerpen. De constructie moet uitvoerbaar en transporteerbaar zijn. Steeds opnieuw maken we de keuze tussen in het werk gestorte constructie, prefab, gietbouw of tunnelbouw.

Daarnaast is de duurzaamheid van de betonconstructie erg belangrijk. De juiste milieuklasse, consistentie gebieden, maximale scheurwijdte en de optredende krimp zijn bepalend voor een lange duurzaamheid. Deze begrippen zijn voor u wellicht onbekend, maar voor onze constructeurs en registerconstructeur zijn ze van groot belang om een passende constructie te ontwerpen.

Denkt u voor het uitwerken van betonconstructies bijvoorbeeld aan onderstaande werkzaamheden:

 • Berekening betonconstructie
 • Constructieve berekeningen volgens Eurocode 2
 • Tekenwerk met Revit 3D
 • Analyse sterkte balkons
 • Beoordeling constructieve veiligheid van uitkragende betonnen vloeren
 • CUR-aanbevelingen
 • Advisering balkbodemsysteem
 • Prefab betonconstructies
 • Detailberekeningen
 • Berekeningen aanvraag omgevingsvergunning - OLO
 • Controle berekeningen van leveranciers

Voor het wapenen van funderingsbalken, kolommen, vloeren, wanden, wandliggers, kelderwanden en keldervloeren:

 • Het berekenen van splijtwapeningen
 • Ponswapeningen
 • Buig- en dwarskrachtwapening
 • Bepalen van de benodigde instort voorzieningen (Demu of Halfen ankers, geveldragers of isokorfen)

Staalconstructies

Denkt u voor het uitwerken van staalconstructies bijvoorbeeld aan onderstaande werkzaamheden:

 • Dimensioneren hoofddraagconstructie
 • Berekeningen volgens Eurocode 3
 • Opzetten constructieschema’s
 • Berekening met Technosoft software
 • Stabiliteitsberekeningen
 • Bepalen positie en afmeting windverbanden of stabiliteitsportalen
 • Berekening vakwerkspanten
 • Profielkeuze - hoedliggers, THQ liggers, raatligger,  IFB liggers, HEA-, HEB of IPE-profielen
 • Detailberekeningen voor staalleveranciers
 • Beoordeling hergebruik materialen - circulair bouwen
 • Ontwerp duurzame staalconstructie
 • Onderslagbalken uitbouw
 • Toetsen eigen frequentie trappen, bordessen en verdiepingsvloeren.

Door de uitwisseling middels een IFC-bestand kan ons constructiemodel in diverse programma’s worden ingelezen, bijvoorbeeld Tekla en Strucad.

Houtconstructies

Het ontwerpen van een in het zicht blijvende houtconstructie is een specialisme. Het detailleren van vergen bijzondere aandacht vormt de basis van een goede houtconstructie. Denkt u voor het uitwerken van houtconstructies bijvoorbeeld aan onderstaande werkzaamheden:

 • Berekening houtconstructie
 • Constructieve berekeningen volgens Eurocode 5
 • Tekeningen driedimensionaal
 • Selectie houtsoorten in relatie tot de gewenste levensduur
 • Advies voor en uitwerking van speciale toepassingen CLT elementen, gelamineerde liggers, ProfiDeck vloeren

Funderingsadvies

Als bureau geven wij advies op het gebied van grondverbetering of werken wij de volledige fundering voor u uit.

Denkt u voor het uitwerken van houtconstructies bijvoorbeeld aan onderstaande werkzaamheden:

 • Fundaties op staal
 • Dimensioneren van paalfunderingen (mortelschroefpalen, Heipalen, Schroefinjectie, Renovatie, Avegaarpaal of Fundexpaal)
 • Uitwerken grondkerende constructies (berlinerwand, soilmixwand of stalen damwand)
 • Berekenen van druk- of trekpalen
 • Analyse stand grondwater
 • Advies kelder of kelderbak (onderwaterbeton of groutankers, afzinkkelder)
 • Uitvoeren handsonderingen
 • Coördinatie sonderingen

Masten en reclamezuilen

U kunt bij ons terecht voor het uitwerken van alle mogelijke masten. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan GSM-masten, telecom voorzieningen, reclamezuilen, lichtmasten.

Aluminium/RVS of dunne plaat constructies

Ingenieursburo Ulehake heeft veel ervaring op het gebied van aluminium en RVS constructies. Als bureau weten wij wat in consequenties kunnen zijn indien niet het juist RVS wordt toegepast. Er is immers een wereld van verschil tussen verschillende soorten RVS. Ook voor het uitwerken van andere dunne plaatconstructies bent u bij ons aan het goede adres

Denkt u voor het uitwerken van dunne plaatconstructies bijvoorbeeld aan onderstaande werkzaamheden:

 • Uitwerken aluminiumconstructies
 • Keuze type RVS (RVS 304 of RVS 316)
 • Uitwerking zwembad RVS
 • Dimensioneren plaatconstructies
 • Uittekenen constructie

Advies

Ook voor constructief advies kunt u ons benaderen. U kunt daarbij denken aan:

 • Opstellen van een schaderapport
 • Analyse brandschade
 • Beoordeling plofvoorzieningen
 • Advies bij jurische geschillen
 • Second Opinion
http://www.ulehake.nl/wp-content/uploads/2016/12/DSC08384-400x150.jpg
http://www.ulehake.nl/wp-content/uploads/2016/12/P1050804a-400x150.jpg
http://www.ulehake.nl/wp-content/uploads/2017/01/IMG_8985-400x150.jpg