Milieu

Milieuwetgeving. Lastige problematiek en talrijke procedures. Geurhinder, geluidproblematiek en voor u een hele uitdaging om te komen tot een goede, bij het bedrijf passende omgevingsvergunning. Bent u op de hoogte van wet- en regelgeving?

Ingenieursburo Ulehake helpt u bij het aanvragen of verlengen van uw milieuvergunning. Wij stellen de meldingen en aanvragen in overleg met u op om zo de procedure te verspoedigen. Ook kunnen wij rekenen aan de geluiduitstraling en luchtkwaliteit in de omgeving van een bedrijf, als gevolg van de activiteiten en de transportbewegingen.

Ook kunnen wij voor uw bedrijf een milieubeheersysteem opstellen. Een overzicht op van de actiepunten, voortkomende uit de omgevingsvergunning. Vervolgens plannen en begeleiden we bij het uitvoeren van de actiepunten. Hierdoor is uw bedrijf goed voorbereid op de handhaving en controles door het bevoegd gezag.

 

Ingenieursburo Ulehake werkt binnen de afdeling bouwfysica op het gebied van milieu aan:

  • Opstellen en co√∂rdinatie van omgevingsvergunning
  • Milieuaanvragen
  • Verrichten van milieuonderzoek (lucht, bodem en geur)
  • Ruimtelijke onderbouwing
  • Milieuzonering
  • Milieubeheerssysteem
  • Energieprestatie
  • Geluidsonderzoek
  • Wegverkeerslawaai
  • Railverkeerslawaai