Technische installaties

Voor een prettig leefklimaat is voldoende frisse lucht van belang, maar kou moet buiten de deur worden gehouden. Een goed geïsoleerd en luchtdicht gebouw is belangrijk, maar duurzaamheid en energiezuinigheid worden steeds belangrijker. Deze zijn grotendeels afhankelijk van de gekozen technische installaties. Het vakgebied is continu in ontwikkeling en elk plan kent zijn uitdagingen.

Een goede en integrale samenwerking kan daar positief aan bijdragen.

Geen techniek, is ook techniek

Ingenieursburo Ulehake begint bij de basis. Wij concentreren ons op het bouwfysisch ontwerpen van een duurzaam en energiezuinig gebouw en pas daarna kijken we wat nodig is. Wij staan voor een  helder concept en een onafhankelijk en nuchter advies. Graag zijn en blijven wij betrokken bij een project, vanaf de eerste schetsen tot aan de ingebruikname.

Werkzaamheden op het gebied van technische installaties:

  • duurzame installatieconcepten
  • werktuigbouwkundige installaties
  • elektrotechnische installaties
  • toezicht
  • directievoering