Bouwconstructie

Voor een constructief advies.

Bouw- of verbouwplannen? Betrek ons vanaf het allereerste begin bij uw project. Wij hebben ruime ervaring in het ontwerpen, tekenen en berekenen van constructies; in beton, hout en staal.

Onze opdrachtgevers zijn actief op diverse terreinen. We werken voor (lokale) overheden, architectenbureaus, bouwbedrijven, zorg-en onderwijsinstellingen, woningbouwverenigingen en winkels. Maar onze kennis en ervaring zetten wij met name in voor de (farmaceutische) industrie.

Al onze medewerkers zijn deskundig opgeleid en blijven zich continu verder ontwikkelen. Ze zijn op de hoogte van de meest recente tendensen, tekenprogramma’s (wij gebruiken onder meer het 3D tekenprogramma Revit, in combinatie met BIM) en wet- en regelgeving. We leveren onze constructiemodellen aan in een IFC-bestand zodat de opdrachtgever dit in verschillende programma’s kan inlezen (denk aan Tekla en Strucad).

Tot onze werkzaamheden behoren: berekenen, tekenen, dimensioneren, ontwerpen, analyseren draagkracht, beoordelen veiligheid, doen van CUR-aanbevelingen, adviseren, geven van een second opinion, aanvragen omgevingsvergunning, controleren berekeningen van toeleveranciers, selecteren en onderbouwen gemaakte keuzes.