Werkzaamheden bouwfysica, brandveiligheid, geluid, milieu & onderzoek

Licht, vocht en temperatuur

Op het gebied van licht en temperatuur kunnen wij u adviseren aan de hand van:

 • lichtberekeningen maken
 • bepalen beschaduwing
 • toetsen daglichttoetreding
 • inwendige condensatie en optrekkend vocht meten
 • dampspanningsberekeningen maken
 • thermische isolatie berekenen
 • berekenen en beoordelen koudebruggen
 • beoordelen binnenklimaat en details
 • berekenen temperatuuroverschrijdingen
 • toetsen Bouwbesluit
 • indienen omgevingsvergunningen

Akoestiek en geluid

Op het gebied van geluid en (ruimte)akoestiek kunnen wij u adviseren over:

 • interne geluidwering
 • lucht- en contactgeluidisolatie
 • geluid van installaties meten
 • ruimteakoestiek en nagalmtijd berekenen
 • onderzoeken en berekenen (rail)verkeerslawaai en horecalawaai
 • geluidwering van de gevel berekenen
 • bepalen toelaatbaar binnenniveau
 • berekenen doos-in-doosconstructie
 • berekenen geluidwering scheidingswanden
 • berekenen gezoneerd industrieterrein

Brandveiligheid

Werkzaamheden op het gebied van brandveiligheid:

 • toetsen aan eisen brandveiligheid
 • beoordelen WBDBO
 • voorkomen en berekenen van brandoverslag
 • adviseren over vluchtroutes bij brand en positionering brandslanghaspels
 • tekenen plattegronden van vluchtwegen
 • beoordelen gelijkwaardigheid
 • berekenen vuurlast
 • beoordelen constructieve sterkte hoofddraagconstructie (bij brand)
 • adviseren over brandveilig gebruik gebouwen

Duurzaamheid

Werkzaamheden op het gebied van:

 • energieprestatieberekeningen – EPC
 • Bijna Energie Neutrale Gebouwen - BENG
 • energieprestatieadvies - EPA
 • milieuprestatie – MPG
 • Nearly Zero Energy Building - nZEB
 • passief huis - PHPP
 • GPR-gebouw
 • Breaam
 • ondersteuning bij certificering

Milieu

Werkzaamheden op het gebied van:

 • begeleiden milieuaanvragen
 • verrichten van milieuonderzoek (lucht, bodem en geur)
 • ruimtelijke onderbouwing maken
 • milieuzonering berekenen
 • adviseren over milieubeheerstyemen

Onderzoek

Onderzoek dat wij voor u uit kunnen voeren:

 • Infrarood onderzoek
 • bezonningsonderzoek
 • ilimaatonderzoek
 • onderzoek naar vochtproblemen

Metingen

Metingen die wij voor u kunnen uitvoeren:

 • meting lucht- en contactgeluidgeluidisolatie
 • meting nagalmtijd
 • bepalen toelaatbaar binnenniveau
 • bepalen geluidwering van de gevel
 • meting luchtvochtigheid
 • thermografische opnamen
 • onbemande geluidmetingen
 • controlemetingen
https://www.ulehake.nl/wp-content/uploads/2016/12/030720121079-400x150.jpg
https://www.ulehake.nl/wp-content/uploads/2017/01/IR_0008-1-e1490621345720-400x150.jpg
https://www.ulehake.nl/wp-content/uploads/2017/01/Vocht-400x150.jpg