Bouwkunde – werkzaamheden

Tekenwerk

Werkzaamheden bij het bouwkundig uitwerken van een bouw- of verbouwplan:

 • uitwerken van plattegronden
 • uitwerken van vluchtplannen
 • 3D visualisaties maken
 • Revit tekenwerk
 • digitaliseren tekeningen
 • maken van werk- en revisietekeningen
 • bouwkundig ontwerpen
 • inmeten bestaande situatie
 • uitwerken en controleren van details

Bestekomschrijvingen

Werkzaamheden bij het uitwerken van een technische omschrijving:

 • bestekken opstellen, waaronder STABU-bestek
 • concept-, technische en functionele omschrijvingen maken
 • opstellen V&G-plannen ontwerpfase
 • sloop- en bouwveiligheidsplannen

Begrotingen

Werkzaamheden bij het verkrijgen van inzicht in de kosten van een verbouwing of nieuwbouwproject:

 • begroten bouwkosten
 • maken van kostenramingen en -calculaties

Toezicht

Werkzaamheden bij toezicht op de bouwplaats:

 • bouwbegeleiding
 • projectcoördinatie
 • beheer en onderhoud

Vergunningen

Werkzaamheden rondom de toetsing aan wet- en regelgeving en veilig gebruik:

 • aanvragen gebruiks- en sloopvergunningen
 • toetsen aan de eisen uit het Bouwbesluit
 • beoordelen koudebruggen en details
 • indienen omgevingsvergunningen

Onderzoek/overig

Overige werkzaamheden, onder andere op het gebied van onderzoek:

 • gevelinspecties en -herstel
 • bezonningsonderzoek
 • analyseren schaduw van omliggende panden
 • onderzoeken herkomst vochtplekken, bouwkundige gebreken en verzakkingen
https://www.ulehake.nl/wp-content/uploads/2016/12/Perspective-2-400x150.jpg
https://www.ulehake.nl/wp-content/uploads/2016/12/Cam-Corner-Low-400x150.jpg
https://www.ulehake.nl/wp-content/uploads/2017/03/IMG_0107-400x150.jpg