Windesheim

Als bouwfysische adviseur zijn wij betrokken geweest bij de renovatie van de gebouwen B en C op de campus van Hogeschool Windesheim in Zwolle. In bouwteamverband hebben wij samen met de aannemer, architect en installateur het VO+ uitgewerkt tot een uitvoerbaar ontwerp. Belangrijk aandachtspunt daarbij was duurzaamheid en luchtdichtheid van de bestaande gebouwschil. De kenmerkende witte borstweringen zijn in de aula geluidsabsorberend uitgevoerd en worden, vanwege de beperkte hoogte in het gebouw, overal gebruikt voor het verslepen van de luchtkanalen.

  • Onderwijs

    Categorie

  • 2022

    Opleverdatum

  • Zwolle, Nederland

    Locatie