Bouwkunde

In de loop der jaren is ingenieursburo Ulehake uitgegroeid tot een allround bureau. Van oudsher richtten we ons op constructiewerkzaamheden, tegenwoordig werken we uw complete bouw- of verbouwplannen voor u uit. Wij doen dit voor nieuwbouw, verbouwing en renovatie. Maar ook voor herbestemming, transformatie of renovatie van een monument gaan wij graag voor u aan het werk.

Ulehake verzorgt het bouwkundig tekenwerk in 2D of 3D, eventueel met een visualisatie. Zo krijgt u een levendig beeld van het eindresultaat. Ook kunt u bij ons terecht voor een werkomschrijving, kostenraming of voor ondersteuning bij het toezicht op het bouwproject.

Tot onze werkzaamheden behoren: uitwerken, visualiseren, tekenen (onder andere met Revit), digitaliseren, bestekken opstellen (waaronder STABU-bestek), ontwerpen, inmeten, controleren, omschrijvingen maken, begroten en calculeren.