Bouwfysica, geluid, licht, brandveiligheid en milieu

De wet- en regelgeving op het gebied van bouw is behoorlijk streng. Het naleven hiervan is belangrijk voor het borgen van (brand)veiligheid, milieu en duurzaamheid. Wijzigingen volgen elkaar steeds sneller op. Als u hier niet zo vaak mee te maken heeft, is het lastig om goed op de hoogte te zijn. Wij kijken samen met u wat precies vereist is en hoe u hieraan kunt voldoen. Ook helpen wij u bij het aanvragen of verlengen van benodigde (milieu)vergunningen en het opstellen van (milieu)beheersystemen. Uiteindelijk kunnen wij u helpen bij het uitvoeren van de verschillende actiepunten. Zo kunnen wij voor u een milieuvergunning aanvragen of verlengen.

Naast de wettelijke eisen zijn ook andere aspecten van belang: comfort, geluid, temperatuur en licht (ook zon en schaduw). Ingenieursburo Ulehake adviseert u graag op al deze terreinen. Ten slotte is ook duurzaamheid een belangrijk item. Verduurzamen is van toepassing op nieuwbouw, maar ook voor bestaande gebouwen of herbestemmingen zijn mogelijkheden tot verduurzaming. Door in het bouwplan verder te gaan dan de geldende eisen uit het Bouwbesluit, bent u beter voorbereid op toekomstige ontwikkelingen.

Tot onze werkzaamheden behoren: berekenen, toetsen, beoordelen, indienen omgevingsvergunningen, adviseren, uitwerken, visualiseren, tekenen (onder andere met Revit), digitaliseren, bestek tekenen (waaronder STABU-bestek), ontwerpen, (in)meten, energieprestatieadvies en -berekeningen, controleren, omschrijvingen maken, begroten en calculeren.